preload

Zestaw 3

Czasownik "być"

Zestaw próbny
Liczba słów w tym zestawie: 6
Wybierz kierunek utrwalania:

Naciśnij poniższy przycisk Start lub wciśnij klawisz Enter, aby rozpocząć utrwalanie.
Nauka | Utrwalanie | Ćwiczenia | Powtórki

Zestaw 2Zestaw 2 Wszystkie zestawy Zestaw 4 Zestaw 4